Retningslinjer for angrerett

Retur og Angrerett

1. Angrekjøp før levering

Hvis du ønsker å kansellere din ordre før den er ekspedert og sendt, kan du gjøre dette ved å skrive en e-post til kundeservice@balion.no Du må skrive “ANGRE” med store bokstaver i emneteksten, og sende eposten så fort som mulig, for vi pakker som regel få timer etter vi har registrert ordren. Grunnet rask ordrebehandling stilles det ingen garanti for kansellering av bestillingen før sending. I slike tilfeller henviser vi til din angrerett.

2. Retur etter levering

Hvis du ønsker å returnere en vare etter at den er sendt fra balion.no så står du fritt til å gjøre dette innen 14 dager fra du mottar varen. Du har 14 dagers returrett. Merk at returretten kun gjelder dersom du gir oss melding om at du ønsker å benytte din returrett, og at varen sendes tilbake innen 14 dager i samme stand som den ble utsendt til deg. Dette vil si at dersom hengelappene på produktet er tatt av og/eller den ikke ligger i originalemballasjen eller at varen på annen måte ikke kan sendes tilbake i samme stand så gjelder ikke returretten. Du kan bruke samme emballasje på returforsendelsen.


3. Uavhentede pakker

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, fyller du ikke kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil bli belastet med et gebyr for å dekke Balion`s frakt og håndteringskostnader av varene. Størrelsen på gebyret tilsvarer våre utgifter med forsendelsen, minimum kr 199,-. Dette omfatter også bestillinger som nektes mottatt. Gebyret kan motregnes ditt øvrige tilgodehavende hos balion.no

4. Kreditering eller Bytte

Når en vare er returnert til Balion.no under bytteretten, så må vi undersøke og bekrefte at kjøpet/varen er innenfor kriteriene for bytteretten.

Dette vil si at dersom hengelappene på produktet er festet og den ligger i originalemballasjen og varene må være i samme stand som de var da de ble sendt ut. Du vil straks motta en bekreftelse pr. epost om at din retur er mottatt. Utbetaling av tilgodehavende vil deretter skje snarest, og senest innen 14 dager. Vi tar forbehold om forsinkelser i utbetalingen dersom du har gitt feilaktige opplysninger.

Reklamasjon

Reklamasjoner på grunn av feil ved varen: Det gis full reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven for alle produktene våre. Hovedregelen er to års reklamasjonsfrist for produksjonsfeil. Du må må varsle om feilen innen rimelig tid etter feilen oppdages.

Ved forsinkelse må krav rettes Balion.no innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Før du sender inn din reklamasjon til oss, må du være sikker på at reklamasjonen ikke skyldes noe du selv har gjort. Du må også melde fra til oss og sende oss varen innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen dersom du skal ha rett til å reklamere.

Du fyller ut angrerett/reklamasjonskjemaet, der du krysser av for “Varer” og angir hvilke varer du vil returnere. Dette skjemaet legges ved varen du reklamerer på, pakkes forsvarlig inn og sendes til oss. Gjerne i samme emballasje som du mottok varen i. Du bekoster selv fraktkostnad for retur. Ønsker du at vi sender deg en fraktetikett tar du kontakt med kundeservice@balion.no

Balion er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Balion sin side.